?

Log in

No account? Create an account
chickswithballs' Journal [entries|friends|calendar]
chickswithballs

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[April 10, 2009 @ 10:39am]


i love what is intangible
Read (1) Comment

Verhuizen. [February 21, 2009 @ 6:38pm]
Ik wil in de zomervakantie gaan verhuizen naar Breda, dus als iemand tips heeft wat het kamers-zoeken betreft: shout.
Read (2) Comment

Freedom yells [November 26, 2008 @ 6:51pm]


Het avontuur van tien maanden is al een tijd geleden door mij beëindigd. Terwijl ik nog aan het bijkomen ben van de beklemmende greep waarin hij mij vasthield heeft hij binnen twee weken een surrogaat gevonden om precies dezelfde dingen tegen te zeggen als die hij tegen mij zei. Nize.
Read (4) Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]